FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:01 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५
फेदाप गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:10 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:08 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
फेदाप गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:06 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:05 PDF icon कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:01 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
फेदाप गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 13:57 PDF icon फेदाप गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
फेदप गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 13:53 PDF icon फेदप गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि ७४/७५ 03/04/2018 - 13:48 PDF icon आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि.pdf