फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

गोपाल बहादुर खाति

गोपाल बहादुर खाति
फोन: 
+9779862153692