फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ
फोन: 
+9779862053039