फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

बैंक खाता संचालन गर्ने बारे -सबेै उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकहरु

आर्थिक वर्ष: