फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

मनिष मास्के

फोन: 
9852035677
Section: 
प्राविधिक शाखा