फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

रामु प्रसाद यादब

रामु प्रसाद यादब
फोन: 
+9779847041029