फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

रुद्र खनाल

रुद्र खनाल
ईमेल: 
khanalrudra74@gmail.com
फोन: 
+9779852060004
Section: 
सुचना तथा प्रविधि शाखा