फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

लालु प्रसाद यादब

लालु प्रसाद यादब
फोन: 
+9779862189258
Section: 
स्वास्थ्य