फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

लिखित परिक्षाको नतिजा  प्रकाशन गरिएको बारे

आर्थिक वर्ष: