फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

लिखित परिक्षाको मिति संशोधन गरीएको अत्यन्तै जरुरी सुचना

लिखित परिक्षाको मिति संशोधन गरीएको अत्यन्तै जरुरी सुचना

आर्थिक वर्ष: