फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

लिखित परीक्षा मिति तथा केन्द्र तोकिएको सूचना

लिखित परीक्षा मिति तथा केन्द्र तोकिएको सूचना

आर्थिक वर्ष: