फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

लिला राज खड्का

लिला राज खड्का
ईमेल: 
vijankhadka36@gmail.com
फोन: 
9842380036
Section: 
योजना शाखा