फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

लेखा परिक्षक सम्बन्धि सुचना

लेखा परिक्षक सम्बन्धि सुचना

आर्थिक वर्ष: