फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

वडा-१ (सिम्ले)

वडा-१ (सिम्ले)

क्षेत्रफल : १८.६३ बर्ग फिट

 

Population: 
४२१६
Ward Contact Number: 
९८५२०५३१०८