फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

श्याम बाबु तिम्सिना

श्याम बाबु तिम्सिना
ईमेल: 
shsquare2062@gmail.com
फोन: 
9849115089
Section: 
लेखा शाखा