FAQs Complain Problems

सबै वडा कार्यालयहरु, ल्याबको कर्मचारी आबश्यकता संम्बन्धि सुचना (सुचना टास गरी सो को जानकारी गराउनु होला)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: