फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सुख्या ग्रस्त खडेरीबाट पिडित घरधुरिलाई राहत बितरण गर्ने बारेको सुचना ।

सुख्या ग्रस्त खडेरीबाट पिडित घरधुरिलाई राहत बितरण गर्ने बारेको सुचना ।

आर्थिक वर्ष: