फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सूचना तथा समाचार

स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको विवरण

फेदाप गाउँपालिका अन्तर्गतका साविकको स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको विवरण

Pages