फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सूचना तथा समाचार

कार्यालय सहयोगी माग गरिएको सूचना

कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि २०७४।०९।२१ को सूचना

Pages