FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु २०८० ८०/८१ 11/28/2023 - 11:23 PDF icon भु॒ उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु२०८०.pdf
करारमा प्राविधीक कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ (संशोधित) ७७/७८ 10/13/2020 - 11:02 PDF icon करारमा प्राविधीक कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ (संशोधित)
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र बितरण कार्यबिधी, २०७६ ७६/७७ 04/24/2020 - 11:54 PDF icon अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र बितरण कार्यबिधी, २०७६
स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न वनेको विधेयक, २०७५ ७५/७६ 03/18/2019 - 13:53 PDF icon स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न वनेको विधेयक, २०७५
फेदाप गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन(नियमित गर्ने), २०७४ ७५/७६ 03/18/2019 - 13:52 PDF icon फेदाप गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन(नियमित गर्ने), २०७४.pdf
फेदाप गाउकार्यापालिका कार्य बिभाजन नियमावलि २०७४ ७५/७६ 03/18/2019 - 13:52 PDF icon फेदाप गाउकार्यापालिका कार्य बिभाजन नियमावलि २०७४
फेदाप गाउकार्यापलिका कार्य सम्पादन नियमावली ७५/७६ 03/18/2019 - 13:51 PDF icon फेदाप गाउकार्यापलिका कार्य सम्पादन नियमावली
फेदाप गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/18/2019 - 13:50 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
फेदाप गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 03/18/2019 - 12:53 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४
फेदाप गाउँपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 03/18/2019 - 12:51 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

Pages