FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फेदाप गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७५/७६ 03/18/2019 - 12:49 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
फेदाप गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 03/18/2019 - 12:47 PDF icon फेदाप गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७४
फेदाप गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/18/2019 - 12:46 PDF icon फेदाप गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधी ७५/७६ 03/18/2019 - 12:45 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधी
करारमा जनशक्ति कार्यविधि ७५/७६ 03/18/2019 - 12:44 PDF icon करारमा जनशक्ति कार्यविधि
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक ७५/७६ 03/18/2019 - 12:42 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक
आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यबस्थापन ७५/७६ 03/18/2019 - 12:41 PDF icon आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यबस्थापन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन संबन्धि कार्यबिधि, २०७५ ७५/७६ 12/25/2018 - 11:21 PDF icon स्थानीय-राजपत्र-प्रकाशन-सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५.pdf

Pages