FAQs Complain Problems

कृषि समुह नविकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रकिया पुगे सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि शाखा:सिता बस्नेत
सेवा दिने कार्यालय: 
फेदाप गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
200
आवश्यक कागजातहरु: 

- निवेदन / निर्णयको प्रतिलिपि / अनुसिची १,३ / बिधान / समुहको छाप/ वडाको सिफारिस