FAQs Complain Problems

बिभिन्न प्रकासका सामान्य सिफारिसहरु

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
फेदाप गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
लागु भई रहेको आबको आर्थिक ऐेनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

-निवेदन ।

प्रक्रिया: 

- सम्बन्धित सिफारिसको ब्यहोरा उल्लेख गरिएको निवेदन ।

- सिफारिस सम्बन्धी अन्य आबश्यक कागजात