FAQs Complain Problems

फेदाप गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

ह्यात्रुङ झरना

Read More

फेदाप गाउँपालिकाबाट देखिएको कुम्भकर्ण हिमाल

Read More

फेदाप गाउँपालिकाको ऐतिहासिक औशी बजार

Read More

जन प्रतिनिधि

officials

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुचना प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

- विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
- निवेदन
- खातावालाहरुको नागरिकता र दुई प्रति फोटो

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा (योजना प्रमुख)
सेवा दिने कार्यालयः- गाउपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

योजना सम्झौता सग भएको सवै फाइलहरु र वैक खाता सञ्चालनको लागि निवेदन

Pages

जानकारी