फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

चन्द्र बहादुर फागो

ईमेल: 
chandraphago71@gmail.com
फोन: 
9842432515