फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

हरी प्रसाद चोङवाङ

अध्यक्ष

cp.fedapruralmun@gmail.com ००९७७-९८५२०८०५००

गिता थापा

उपाध्यक्ष

vcp.fedapruralmun@gmail.com ००९७७-९८५२०८०७००

मन बहादुर श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष (१)

नबिन चन्द्र चोङबाङ

नबिन चन्द्र चोङबाङ

४ वडा अध्यक्ष