फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सुमन लिङदेन (लिम्बु) सुमन लिङदेन (लिम्बु) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारी fedap.ruralmun@gmail.com ००९७७-९८५२०८०६००
जर्मन सुब्बा आइटी अफिसर सुचना तथा प्रविधि शाखा icto.phedapmun@gmail.com 9816300769
मनिष मास्के इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9852035677
दुर्गा भण्डारि दुर्गा भण्डारि ना.सु प्रशासन, जिन्सी +9779842191630
श्याम बाबु तिम्सिना श्याम बाबु तिम्सिना लेखापाल लेखा शाखा shsquare2062@gmail.com 9849115089
लालु प्रसाद यादब लालु प्रसाद यादब स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य +9779862189258
लिला राज खड्का लिला राज खड्का ना.सु योजना शाखा vijankhadka36@gmail.com 9842380036
लोकेश लिम्बु लोकेश लिम्बु सव इन्जिनियर
रुद्र खनाल रुद्र खनाल कम्प्युटर अपरेटर सुचना तथा प्रविधि शाखा khanalrudra74@gmail.com +9779852060004
लाल बहादुर तामाङ प.स्वा.प्रा. +9779842107977
रामु प्रसाद यादब रामु प्रसाद यादब प्रा.स. +9779847041029
सिता बस्नेत सिता बस्नेत ना.प्रा.स. +9779841046648
चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ ना.प.से.प्रा. +9779862053039
मकर भण्डारि कार्यालय सहयोगी +9779842471493
प्रकाश लिम्बु प्रकाश लिम्बु कार्यालय सहयोगी +9779842598644
गोपाल बहादुर खाति गोपाल बहादुर खाति कार्यालय सहयोगी +9779862153692