फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

जानकारी गराइएको बारे : सवै वडा कार्यालयहरु

जानकारी गराइएको बारे : सवै वडा कार्यालयहरु

आर्थिक वर्ष: