फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

प्रकाश लिम्बु

प्रकाश लिम्बु
फोन: 
+9779842598644