FAQs Complain Problems

प्रमुख नदिनाला, पोखरी तथा बिषेश क्षेत्र 

 प्रमुख खोला र नदि : खोरुङ्गा खोला,कोयाखोला , तमोर नदि ।

झरना : ह्यात्रुङ झरना ।

पोखरीहरु : चिचिलिङ पोखरी र भैँसे पोखरी  ।

गुफा : मझौ गुफा । 

मन्दिर : माङहिम, रामनवमी मन्दिर, भगवति मन्दिर ।