FAQs Complain Problems

बिद्यालय बैक खाता ठेगाना परिबर्तन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 

- विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
- निवेदन
- खातावालाहरुको नागरिकता र दुई प्रति फोटो