फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

विपद् सम्पर्क व्यक्ति

Address: 
महानन्द रिजाल, नायब सुब्बा, फेदाप गाउँपालिका
Phone Number: 
९८६२०४८२०१