फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर

आर्थिक वर्ष: