फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सुमन लिङदेन (लिम्बु)

सुमन लिङदेन (लिम्बु)
ईमेल: 
fedap.ruralmun@gmail.com
फोन: 
००९७७-९८५२०८०६००
Section: 
कर्मचारी