फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

हरी प्रसाद चोङवाङ

ईमेल: 
cp.fedapruralmun@gmail.com
फोन: 
००९७७-९८५२०८०५००