FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८१-०८२ को बजेट

८०/८१ 06/25/2024 - 17:09 PDF icon budget081-082.pdf

आ.व. ०८०-०८१ को बजेट

८०/८१ 08/10/2023 - 11:44 PDF icon Budget.pdf

गाउँ सभाबाट स्वीकृत बजेट २०७९-८०

७९-८० 08/04/2022 - 13:37 PDF icon बजेट २०७९-८०.pdf

रातो किताव २०७७/०७८

७७/७८ 10/17/2020 - 10:20 PDF icon रातो किताव २०७७/०७८

फेदाप गाऊपालिकाको बजेट २०७७/७८

७७/७८ 07/27/2020 - 14:58 PDF icon समानिकरण बजेट २०७७-७८final.pdf

कार्यपालिका सदस्यलाई बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराइएको बारे - सम्पुर्ण का.पा. सदस्य

७५/७६ 06/14/2019 - 15:13 PDF icon सिलिङ - का.पा. सदस्य ज्यू हरु.pdf

शाखागत बजेटको सिलिङ पठाइएको बारे - सम्पुर्ण विषयगत शाखाहरु

७५/७६ 06/14/2019 - 15:10 PDF icon शाखालाइ सिलिङ स्क्यान.pdf

बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको बारे - सम्पुर्ण वडा कार्यालय

७५/७६ 06/14/2019 - 15:02 PDF icon बडा कार्यालयलाई सिलिङ पठाइएको.pdf

आ.ब. २०७५।०७६ को योजना किताब

७४/७५ 04/05/2019 - 18:40 PDF icon अनुसुची ७ फाइनल.pdf