फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

कृषि सामाग्रिहरुको माग गर्ने सम्बन्धमा सुचना आह्वान गरिएको बारे ।

आर्थिक वर्ष: