फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सूचना तथा समाचार

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

यो सूचना मिति २०७५।०८।१२ गतेको ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages