फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

गाउपालिकाको सेवा प्रवाह तपाई लाई कस्तो लाग्छ ।

राम्रो
41% (7 votes)
सुस्त
41% (7 votes)
धेरै राम्रो
18% (3 votes)
Total votes: 17