फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

गाउपालिकाको सेवा प्रवाह तपाई लाई कस्तो लाग्छ ।

राम्रो
42% (5 votes)
सुस्त
42% (5 votes)
धेरै राम्रो
17% (2 votes)
Total votes: 12